درباره ی طاووس ها ۱۳۹۹/۵/۲۳ ۱۵:۲۴:۲۳

طاووس یکی از پرندگان بسیار مشهور و زیبا است که بخاطر دم بزرگ و زیبای آن مشهور است

درباره ی طاووس ها

در واقع آن طاووس زیبایی که ما میشناسیم مربوط به جنس نر این گونه است
طاووس ها دو گونه هستند ، طاووس آبی که در هند است و طاووس سبز
متاسفانه طاووس سبز در حال انقراض است

درباره ی طاووس ها

صدای طاووس زیاد خوش آیند نیست و همچنین خوشبختانه برای خوردن از آن استفاده نمیشود
طاووس های اهلی قادر به پرواز نیستند ولی گونه ی وحشی آنها پرواز میکنند
بر خلاف باور عام طاووس فقط دو چشم دارد و هزار چشم یا 100 چشم ندارد و آن ها فقط طرح های روی دم طاووس هستند
طاووس نر دارای دم بزرگ و زیبایی است که از آن برای جلب توجه ماده ها استفاده میکند و معمولا در فصل جفت گیری آن را باز میکند
طاووس ماده چتر ندارد

درباره ی طاووس ها

طاووس های ماده در مقابل تخم هایشان بسیار بی مسئولیت عمل میکنند به این صورت که در صورتی که فقط کمی احساس خطر کنند از روی تخم ها بلند میشوند و جوجه ها در تخم میمیرند
طاووس های ماده تا ده تخم در سال میگذارند آن هم فقط در یک دوره در سال
طاووس هایی که در مناطق گرم تر باشند تا 30 تخم هم میگذارند
بعد از 30 روز جوجه طاووس ها سر از تخم بیرون می آورند و هیچ شباهتی هم به والدین ندارند و پس از 4 یا 5 روز جوجه طاووس های نر و ماده با هم تفاوت پیدا میکنند
طاووس ها در هند و چین و بعضا در میان عرب ها در خانواده های ثروت مند به عنوان حیوان خانگی در باغ ها نگه داری می شوند.

12