طاووس ها چه میخورند؟

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۲۰:۴۹:۵

غذای طاووس
طاووس ها از گیاهان ، میوه هایی مثل توت ها ، دانه ها و حشران تغزیه میکنند
اگر طاووس به عنوان حیوان خانگی استفاده شود ، بسته های غذایی مخصوص طاووس وجود دارد که میتوان به آنها داد که البته در ایران مرسوم نیست و تقریبا وجود ندارد
طاووس های وحشی در طبیعت از همه چیز تغذیه میکنند حتی از مارمولک ها و قورباغه ها