آیا طاووس ها پرواز میکنند؟

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۲۰:۵۰:۸

آیا طاووس ها میتوانند پرواز کنند ؟
طاووس ها اغلب علاقه دارند روی زمین باشند ولی بعضی اوقات پرواز های کوتاهی انجام میدهند که به منظور پایین آمدن یا بالا رفتن روی جاهای بلند انجام میشود
در این فیلم میتوانید یک طاووس را در حالت پرواز ببینید

آیا طاووس ها پرواز میکنند